חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום הטמעת מערכת ניהול בטיחות ע"פ "תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות) התשע"ח-2017" עבור רשות שדות התעופה.
מספר מכרז:
2018/070/0079/00
תאריך פרסום:
16/04/2018
תאריך אחרון להגשה:
29/05/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/04/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
27/05/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר