חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות להקמת כביש גישה מערבי ושער כניסה למסוף המטענים במעבר הגבול היבשתי נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0590/00
תאריך פרסום:
08/03/2018
תאריך אחרון להגשה:
16/07/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/03/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/04/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר