חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה להצבה ניהול והפעלה של עד שתי משאיות אוכל בשירות אוכל מהיר בנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2017/15/040/089/00
תאריך פרסום:
03/05/2018
תאריך אחרון להגשה:
06/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
03/05/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/06/2018 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר