חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לאחסון פד"ח (CO2) במסוף המעבר היבשתי ניצנה
מספר מכרז:
2018/15/502/012/00
תאריך פרסום:
03/05/2018
תאריך אחרון להגשה:
10/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
03/05/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/06/2018 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר