חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון.
מספר מכרז:
2016/15/086/057/00
תאריך פרסום:
21/12/2017
תאריך אחרון להגשה:
06/05/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
21/12/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
19/03/2018 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר