חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי גינון חיצוני באזורי נמל התעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2018/070/0049/00
תאריך פרסום:
23/04/2018
תאריך אחרון להגשה:
28/05/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/04/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
06/05/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר