חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת מבנה משרדים בתמך המזרחי בנתב"ג  עבור הנהלת רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0004/00
תאריך פרסום:
22/03/2018
תאריך אחרון להגשה:
11/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/03/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/05/2018 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
20,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר