חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת מערכות מיזוג אוויר, חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות, במסוף מעבר גבול יבשתי - אלנבי,  עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0085/00
תאריך פרסום:
16/04/2018
תאריך אחרון להגשה:
04/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/04/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
06/05/2018 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר