חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון, התקנה ואחזקה של מערכות כיבוי אש במים באתרי הרשות באזור הדרום, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0075/00
תאריך פרסום:
14/05/2018
תאריך אחרון להגשה:
28/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
14/05/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/06/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר