חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי אחזקה והתקנת דלתות נגללות ומתרוממות בנתב"ג ומתקני רש"ת
מספר מכרז:
2017/073/0060/00
תאריך פרסום:
17/05/2018
תאריך אחרון להגשה:
21/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
17/05/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
31/05/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר