חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח אחריות נושא משרה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0570/00
תאריך פרסום:
30/04/2018
תאריך אחרון להגשה:
04/06/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
30/04/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
31/05/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר