חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת מתחם הסעדה בחזית טרמינל 1 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0425/00
תאריך פרסום:
13/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
31/05/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
13/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
20/08/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר