חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
התקשרות למתן שרותי טלוויזיה רב ערוצית, המועברת על גבי תשתית ייעודית, שלא באמצעות תשתית אינטרנט, בשפה העברית או בתרגום לעברית, בשתפ"א, מסופי הגבול ושאר יח' רש"ת, למעט נתב"ג
מספר הודעה:
9
תאריך פרסום:
08/03/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
28/03/2018
תאריך סיום פרסום:
28/03/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים ובנוסף אופציה ל- 36 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
די.בי.אס שרותי לוויין (1998) בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 240,000 ₪ (ללא מע"מ) לשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מר ערן רוסלר
דוא"ל איש קשר:
ERANRO@IAA.GOV.IL
מספר פקס:
03-9711296

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים
פרטי הפונה
*
*
*
*
*
*
 
 
פרטי הספק המוצע
*
 
פרטי ההשגה ונספחיה
*
*
*
 
הזן את התווים שבתמונה:
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
 
שלח
על מנת להגיש השגה כנדרש הנך נדרש לצרף את הקבצים הנדרשים לפניה זו בהתאם לדרישה המפורטת בהודעת הרשות ובמועדים הנקובים בה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר