חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שירות של אספקת ארוחות לעובדי הרשות במסעדה אשר ממוקמת בזרוע B שבטרמינל 3
מספר הודעה:
20
תאריך פרסום:
12/09/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
15/10/2017
תאריך סיום פרסום:
15/10/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
כתית בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 5,000,000 ₪
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
ערן רש
דוא"ל איש קשר:
eranru@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים
פרטי הפונה
*
*
*
*
*
*
 
 
פרטי הספק המוצע
*
 
פרטי ההשגה ונספחיה
*
*
 
הזן את התווים שבתמונה:
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
 
שלח
על מנת להגיש השגה כנדרש הנך נדרש לצרף את הקבצים הנדרשים לפניה זו בהתאם לדרישה המפורטת בהודעת הרשות ובמועדים הנקובים בה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר