חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שירותי שרותי אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד ומערכת בקרה לתאורת חירום, מתוצרת חברת "BEGHELLI", המותקנים ברשות שדות התעופה
מספר הודעה:
2
תאריך פרסום:
31/01/2018
תאריך אחרון להשגה/מענה:
19/02/2018
תאריך סיום פרסום:
19/02/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
36 חודשים ואופציה ל- 24 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
ישראלוקס בע"מ
שווי ההתקשרות:
כ- 450,000 ₪ בשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
משה פישר
דוא"ל איש קשר:
Logistics-mint@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9752608

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים
פרטי הפונה
*
*
*
*
*
*
 
 
פרטי הספק המוצע
*
 
פרטי ההשגה ונספחיה
*
*
 
הזן את התווים שבתמונה:
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
 
שלח
על מנת להגיש השגה כנדרש הנך נדרש לצרף את הקבצים הנדרשים לפניה זו בהתאם לדרישה המפורטת בהודעת הרשות ובמועדים הנקובים בה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר