חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק חוץ - למתן שירותי הכשרת והדרכת פקחי טיסה בסימולטור
מספר הודעה:
1
תאריך פרסום:
28/09/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
25/10/2017
תאריך סיום פרסום:
25/10/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים, ואופציה להארכה בשתי תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת
שם ספק/ים:
SKYGUIDE; DFS Aviation Services; ANS – Air Navigation Services
שווי ההתקשרות:
היקף צפוי מוערך לתקופת ההתקשרות בכ – 40,000,000 ₪
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
כרמל גולדברג
דוא"ל איש קשר:
carmelgo@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים

טופס הגשת השגה בגין פרסום ספק יחיד/חו"ל/מיזמים
פרטי הפונה
*
*
*
*
*
*
 
 
פרטי הספק המוצע
*
 
פרטי ההשגה ונספחיה
*
*
 
הזן את התווים שבתמונה:
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
 
שלח
על מנת להגיש השגה כנדרש הנך נדרש לצרף את הקבצים הנדרשים לפניה זו בהתאם לדרישה המפורטת בהודעת הרשות ובמועדים הנקובים בה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר