חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הארכת התקשרות בחוזה מסגרת לאספקת מדבקות ברקוד ומדבקות נוספות, עבור רש"ת
מספר הודעה:
53
תאריך פרסום:
25/03/2018
תאריך סיום פרסום:
25/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
גלילון תעשיות בע"מ ותדביק בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר