חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת למתן שירותי מעקב תכנוני עבור רשות שדות התעופה.
מספר הודעה:
133
תאריך פרסום:
30/08/2017
תאריך סיום פרסום:
30/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מתאריך 01.03.2018 ועד לתאריך 28.02.2019
שם ספק/לקוח:
זייד אורניב בע"מ.
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר