חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה התקשרות לשכירות אוהלים מקורים עבור מסוף יצחק רבין.
מספר הודעה:
132
תאריך פרסום:
27/08/2017
תאריך סיום פרסום:
27/08/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מתאריך 01.07.2017 ועד לתאריך 31.05.2018.
שם ספק/לקוח:
מסיבות האחים כץ בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר