חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי סריקה ומנהלה בש"ת אילת ועובדה.
מספר הודעה:
107
תאריך פרסום:
25/07/2017
תאריך סיום פרסום:
25/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר