חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לשימוש בנכסים בשדות התעופה חיפה ואילת
מספר הודעה:
18
תאריך פרסום:
30/07/2017
תאריך סיום פרסום:
30/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר