חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה לשימוש בנכס בשדות התעופה חיפה ודב הוז
מספר הודעה:
12
תאריך פרסום:
13/06/2017
תאריך סיום פרסום:
13/06/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מתאריך 01.05.2017 ועד למועד סגירת הפעילות התעופתית בשדה התעופה דב הוז
שם ספק/לקוח:
פ.נ. תעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר