חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה למתן שירות של הסעת עובדים בנתב"ג
מספר הודעה:
10
תאריך פרסום:
06/02/2018
תאריך סיום פרסום:
06/02/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2018-31.03.2020
שם ספק/לקוח:
בל הסעות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר