חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה הרשאה למתן שירותי הסעת עולים חדשים בנתב"ג
מספר הודעה:
2
תאריך פרסום:
01/01/2018
תאריך סיום פרסום:
01/01/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.10.2018
שם ספק/לקוח:
א. ברזני הסעות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר