חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת בחוזה עם ספק חוץ למתן שירותי הכשרה והדרכת כבאים תעופתיים על פי תקנות ICAO, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
99
תאריך פרסום:
03/07/2017
תאריך סיום פרסום:
03/07/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
5 שנים עם אופציה לרשות להארכה בעד 24 חודשים נוספים
שם ספק/לקוח:
IFTC SERCO /אנגליה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר