חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
רכש ציוד למערכת בקרת חניונים בנתב"ג
מספר הודעה:
93
תאריך פרסום:
27/06/2017
תאריך סיום פרסום:
27/06/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, וככל שיבוצע בפועל
שם ספק/לקוח:
שיידט את בכמן ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר