חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הרחבת חוזה ההתקשרות לשירותי אחזקת מערכות מיזוג אוויר, חשמל ומערכות אלקטרו-מכניות, במסוף הגבול אלנבי, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
90
תאריך פרסום:
25/06/2017
תאריך סיום פרסום:
25/06/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
20.06.2017-10.09.2017
שם ספק/לקוח:
חב' מנוליד חירות מערכות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר