חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לאספקת כיסאות משרדיים עבור רש"ת
מספר הודעה:
85
תאריך פרסום:
20/06/2017
תאריך סיום פרסום:
20/06/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.02.2018-14.02.2020
שם ספק/לקוח:
1. אחים וקסמן תעשיות בע"מ; 2. אריה דסל תעשיות בע"מ; 3. צרעה גלובל כסאות וריהוט משרדי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר