חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקה, התקנה ותחזוקת מערכת התקשרויות מסחריות ממוחשבת עבור רש"ת
מספר הודעה:
84
תאריך פרסום:
20/06/2017
תאריך סיום פרסום:
20/06/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2017-31.07.2021
שם ספק/לקוח:
אנטסרב ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר