חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסדרת תשלום למשרד האוצר /רשות המסים בגין ביצוע עבודות עפר ותשתית במסגרת הקמת מתחם המכס בשטח מסוף הגבול אלנבי
מספר הודעה:
83
תאריך פרסום:
18/06/2017
תאריך סיום פרסום:
18/06/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
חד פעמי
שם ספק/לקוח:
רשות המיסים/משרד האוצר
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר