חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אחזקת שטחי גינון בשדה התעופה דב הוז
מספר הודעה:
77
תאריך פרסום:
13/05/2018
תאריך סיום פרסום:
13/05/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2018 - 31.12.2019
שם ספק/לקוח:
אומנגינות אומנות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר