חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי בדיקת תהליכי מכשירים
מספר הודעה:
76
תאריך פרסום:
13/05/2018
תאריך סיום פרסום:
13/05/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
07.11.2018 - 06.11.2020
שם ספק/לקוח:
אינג'ניאריה אקונומיה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר