חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות רשות שדות התעופה עם יצרן חשמל פרטי בהסכם לרכישת חשמל בהתאם להוראות תקנה 23(ב) לתקנות חוב המכרזים, תשנ"ג-1993
מספר הודעה:
75
תאריך פרסום:
13/05/2018
תאריך סיום פרסום:
13/05/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
דוראד אנרגיה בע"מ             
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר