חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי יעוץ מקצועי בתחומי רכש והתקשרויות עבור רש"ת
מספר הודעה:
72
תאריך פרסום:
29/05/2017
תאריך סיום פרסום:
29/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
הלוי דוויק בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר