חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי הסעות בשטח האווירי ותחזוקת האוטובוסים בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
71
תאריך פרסום:
29/05/2017
תאריך סיום פרסום:
29/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2018-31.12.2019
שם ספק/לקוח:
החברה המאוחדת לתיירות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר