חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות לאספקת מערכות ניהול ואבטחת מכשירים ניידים ע"פ הסכם חשכ"ל
מספר הודעה:
70
תאריך פרסום:
28/05/2017
תאריך סיום פרסום:
28/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
מיום חתימת הרשות על החוזה ועד ליום 27.09.2018
שם ספק/לקוח:
טי.אם.ג'י. סולושנס בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר