חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הרחבת התקשרות בחוזה להקמת מערכת שינוע כבודה BHS, בש"ת רמון בתמנע
מספר הודעה:
68
תאריך פרסום:
03/05/2018
תאריך סיום פרסום:
03/05/2019
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
BEUMER GROUP FRANKFURT/גרמניה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר