חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת לאספקת פריטי ריהוט לש"ת רמון
מספר הודעה:
68
תאריך פרסום:
23/05/2017
תאריך סיום פרסום:
23/05/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2017-30.06.2019
שם ספק/לקוח:
תעשיות שירות בתי הסוהר המשרד לבטחון פנים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר