חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות בחוזה למתן שירותי התקנות, אחזקה ושיפוץ של מערכות להפעלת פתחי עשן בנתב"ג, מתוצרת החברות "SIMON RWA", "COOPERS" ו- "D+H MECHATRO", עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
65
תאריך פרסום:
26/04/2018
תאריך סיום פרסום:
26/04/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר