חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת מערכות נגיפה משולבת למניעת התפרצות רכב, עבור רשות שדות התעופה - הארכה
מספר הודעה:
58
תאריך פרסום:
18/04/2018
תאריך סיום פרסום:
18/04/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
15.12.2018 - 14.12.2020
שם ספק/לקוח:
ב. ג. אילנית שערים ואלמנטים בע"מ
אל גו תים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר