חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לתכנון התקנה ואחזקה של מערכת כיבוי אש באתרי רשות שדות התעופה עם ספקי המסגרת
מספר הודעה:
54
תאריך פרסום:
21/03/2019
תאריך סיום פרסום:
21/03/2020
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
אלקטרה אף אם חטיבת השרות בע"מ
להבות שרותים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר