חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
שכירות מקרקעין לשימוש נמל תעופה אילת
מספר הודעה:
54
תאריך פרסום:
28/03/2018
תאריך סיום פרסום:
28/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2018 - 31.12.2018
שם ספק/לקוח:
חברה לבניין ופיתוח אילת בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר