חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הארכת חוזה למתן שירותי סריקה ומנהלה בש"ת אילת, עובדה ורמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
51
תאריך פרסום:
18/03/2018
תאריך סיום פרסום:
18/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.02.2018 - 31.01.2020
שם ספק/לקוח:
קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר