חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת למתן שירותי ייעוץ להערכה כלכלית- שמאית במתקני רשות שדות התעופה, עבור רש"ת
מספר הודעה:
48
תאריך פרסום:
18/03/2018
תאריך סיום פרסום:
18/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
זייד-אורניב בע"מ, קמיל טרשנסקי שירותי נדל"ן ויצחק זרניצקי
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר