חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לאספקת ריהוט ומתן שירותי תיקון לפריטי ריהוט בש"ת רמון
מספר הודעה:
43
תאריך פרסום:
14/03/2019
תאריך סיום פרסום:
14/03/2020
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
תעשיות שירות בתי הסוהר המשרד לביטחון פנים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר