חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי סבלות למגזרי ביטחון ונוסעים מורחקים בנמל התעופה בן גוריון עבור רש"ת
מספר הודעה:
43
תאריך פרסום:
12/03/2018
תאריך סיום פרסום:
12/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
19.05.2018 - 18.05.2020
שם ספק/לקוח:
רמ ק.ר.מ סחר בינלאומי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר