חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה לאספקת ואחזקת רכבי כיבוי תעופתיים למתקני רשות שדות התעופה, עבור רש"ת
מספר הודעה:
42
תאריך פרסום:
11/03/2018
תאריך סיום פרסום:
11/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, בהתאם להוראות החוזה
שם ספק/לקוח:
Rosenbauer International
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר