חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן תצהירים בהליכים משפטיים - התקשרות פרוייקט נתב"ג 2000, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
40
תאריך פרסום:
08/03/2018
תאריך סיום פרסום:
08/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
כ.נ.פ (מ.ש) כלכלה, ניהול ופיקוח הנדסי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר