חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות עם גוף יישום מוכר החוק לפינוי פסולת אלקטרונית
מספר הודעה:
37
תאריך פרסום:
05/03/2018
תאריך סיום פרסום:
05/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח:
מ.א.י. – תאגיד מחזור אלקטרוניקה בע"מ ואקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר