חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פרסום הפקה ושיווק עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
36
תאריך פרסום:
05/03/2018
תאריך סיום פרסום:
05/03/2019
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2018 - 31.07.2020
שם ספק/לקוח:
לשכת הפרסום הממשלתית
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר